Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ROOO), informujemy:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A. M. INWEST SP. Z O.O. SP. K., tel. 23 651 41 11, e-mail: ostrow-mazowiecka@psbmrowka.com.pl;

2.       Inspektorem danych osobowych w PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka jest Pan Andrzej Truszkowski, adres e-mail: andrzej_t_iod@wp.pl;

3.       Pozyskane Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i g RODO - (tj. zgody osoby, której dane dotyczą, realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy; przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego);

4.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu działalności instytucji, bądź zawartej umowy)

5.       W związku z celami zawartymi w pkt. 3 i 4 dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, a odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych;

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej, zakończenia określonych czynności lub zakończenia rozstrzygnięcia spraw spornych;

7.       Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, lub organizacji międzynarodowych, również nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

8.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania / prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

9.       Podanie danych jest wymogiem umownym (ustawowym) jednak brak podania danych osobowych wiąże się brakiem możliwości wywiązania Administratora z określonych wymagań zawartych w regulaminie strony internetowej, umowy lub wywiązania się z nałożonych obowiązków statutowych;

10.   W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem Ochrony Danych poprzez maila lub przez Biuro Obsługi Klienta;

11.   Ponadto Administrator informuje, iż na terenie obiektu PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka A. M. Inwest Spółka z o.o. sp. k., 07- 300 Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska 94 zainstalowany jest system monitoringu, którego jest administratorem. Monitoring został zainstalowany w celu ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, a podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora [Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108,4, 138, 305 i 357 art. 222)]. Zgodnie z RODO macie Państwo prawo dostępu do zarejestrowanych danych oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wzniesienia skargi do PUODO w przypadku stwierdzenia naruszenia Państwa praw.

Szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych uzyskacie w Sekretariacie A. M. INWEST SP. Z O. O. SP. K..